Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Firma Idea Profit korzysta ze środków finansowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.1.

Fundusze te przeznaczone są na pomoc w realizacji projektu ”Przygotowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu rezerwacji i zarządzania MICE”.

Projekt realizowany będzie w roku 2012 i 2013.

Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się ze Zbigniewem Krełowskim
z.krelowski@idea-profit.com

 

Przydatne linki:

- PO IG (www.poig.gov.pl),

- strona Instytucji Zarządzającej (www.mrr.gov.pl),

- strona Instytucji Pośredniczącej (www.mswia.gov.pl i www.parp.gov.pl),

- strona poświęcona działaniu (www.web.gov.pl).

 

Z sukcesem wykorzystujemy środki pozyskane z funduszy Unii Europejskie